S&P
  • ไทย
  • Call Center 1344

โปรโมชั่น Yoga & Me สุดพิเศษ สำหรับผู้ถือบัตรสมาชิก S&P Joy Card

พิเศษสำหรับสมาชิก S&P Joy Card 

1. ทดลองฝึกโยคะฟรี 1 ครั้ง
2. สมัครคอร์สโยคะ 10 ครั้ง ภายใน 1 เดือน ราคาพิเศษ 2,900 บาท (จากปกติ 4,900 บาท)
3. สมัครคอร์ส Get In Shape 10 ครั้ง ภายใน 1 เดือน ราคาพิเศษ 3,200 บาท (ปกติ 5,900 บาท)

หมายเหตุ : คอร์ส Get In Shape สามารถเข้าคลาสโยคะ / Rhythm & Burn / Pilates Mat ได้

ตั้งแต่ 1 พ.ย. 61- 31 ม.ค. 62

 เงื่อนไข
- แสดงบัตรสมาชิก S&P Joy Card ที่ Yoga & Me ก่อนเข้ารับบริการ
- เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด และไม่สามารถร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ ได้