S&P
  • ไทย
  • Call Center 1344

สิทธิพิเศษ!! สำหรับสมาชิก S&P Joy Card x โรงพยาบาลพระรามเก้า

สิทธิพิเศษ!! สำหรับสมาชิก S&P Joy Card 

#รับส่วนลด 50% เมื่อซื้อโปรแกรมตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลพระรามเก้า ราคาพิเศษเพียง 5,550.- (จากราคาปกติ 9,500.- )

#รับส่วนลด 10% สำหรับค่าห้องพักผู้ป่วยใน (ยกเว้นห้อง ICU / CCU)

#รับส่วนลด 5% สำหรับค่ายา (ยกเว้นยารายการพิเศษ)

ระยะเวลา : 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2561

เงื่อนไข
- ราคานี้รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
- กรุณาโทรนัดหมายล่วงหน้า 3 วันทำการ ที่ Call Center 1270 
- เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด