S&P
  • ไทย
  • Call Center 1344

โปรโมชั่นพิเศษ สำหรับสมาชิก S&P Joy Card รับส่วนลดเมื่อใช้บริการ Grab

โปรโมชั่นพิเศษ สำหรับสมาชิก S&P Joy Card รับส่วนลดเมื่อใช้บริการ Grab 

#ผู้ใช้ใหม่ รับส่วนลด 60THB x 10 ครั้ง เพียงกรอกรหัส SNP60 (ไม่จำกัดจำนวนสิทธิ์)

#ผู้ใช้เดิม รับส่วนลด 40THB x 2 ครั้ง เพียงกรอกรหัส SNP40 (จำนวนจำกัด 5,000 สิทธิ์ตลอดรายการ)

ระยะเวลา : 15 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2561

หมายเหตุ

1. ผู้ใช้จำเป็นต้องใส่รหัสส่วนลดก่อนการใช้บริการ
2. สำหรับการเดินทางไปหรือกลับจากร้าน S&P ที่เข้าร่วมรายการเท่านั้น
3. ผู้ใช้จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนต่างหลังจากหักส่วนลดดังกล่าว
4. ส่วนลดนี้ไม่สามารถนําไปเป็นส่วนลดในครั้งถัดไป ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือคืนเป็นเงินสด
5. ส่วนลดนี้ใช้ได้กับบริการ JustGrab, GrabCar, GrabCar Plus และ GrabTaxi รหัสส่วนลดนี้ไม่สามารถใช้ได้กับ GrabBike (Win), GrabExpress, GrabFood และการจองแบบ Advance Booking (การเรียกรถล่วงหน้า)
6. รหัสส่วนลดใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2561 – 31 ธันวาคม 2561 เท่านั้น (รหัสส่วนลดมีจำนวนจำกัด)
7. รหัสส่วนลดนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
8. Grab ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีที่มีข้อพิพาท คําตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
9. ในกรณีที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ Grab Call Center 02 021 2500

เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด