S&P
  • ไทย
  • Call Center 1344

โครงการ NO BAG MORE POINTS

ชวนสมาชิก S&P Joy Card ร่วม รักษาสิ่งแวดล้อม กับ โครงการ NO BAG MORE POINTS

เมื่อซื้อสินค้าจากร้าน S&P โดย ไม่รับถุงพลาสติก รับคะแนน S&P Joy Card เพิ่มทันที 10 คะแนน 

 
วันนี้ - 31 ธ.ค. 62

เงื่อนไข
- สำหรับลูกค้าที่รับประทานอาหารในร้าน (EAT IN) ขอสงวนสิทธิ์ไม่ร่วมรายการ
- บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า