S&P
  • ไทย
  • Call Center 1344

Special Number Cake

เค้กพิเศษตัวเลข


ขนาด 21 ปอนด์ 

เนื้อเค้ก (ฐาน)

เลเยอร์ (วานิลลา,ใบเตย)

บัทเทอร์ (วานิลลา,กาแฟ,ชอคโกแลต)

 

เนื้อเค้ก (ตัวเลข)

เลเยอร์ (วานิลลา,ใบเตย)

บัทเทอร์ (วานิลลา,กาแฟ)

 

 

*กรุณาสั่งล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วัน*

(สามารถระบุตัวเลขได้ตามต้องการได้ไม่เกิน 2 ตัว)