S&P
  • ไทย
  • Call Center 1344

Rubber Ducky Cake

เค้กเป็ดน้อยสีเหลือง


ขนาด 2 ปอนด์ 

เนื้อเค้ก 

บัทเทอร์ (วานิลลา,กาแฟ)

 

*กรุณาสั่งล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วัน*

(รับเฉพาะขนาด 2 ปอนด์)