S&P
  • ไทย
  • Call Center 1344

Blue Whale Cake

เค้กบลูเวล


ขนาด 2.3 ปอนด์ 

เนื้อเค้ก 

บัทเทอร์ (วานิลลา,กาแฟ,ชอคโกแลต)

 

*กรุณาสั่งล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วัน*

(รับเฉพาะขนาด 2.3 ปอนด์)